04 GIAI ĐOẠN CỦA NGHỀ SALES

21/05/2020 Facom Team

Nhiều nhân viên mới gia nhập nghề bán hàng (sales) thường sẽ gặp nhiều khó khăn và khả năng bỏ cuộc trong 6 tháng đầu là rất cao. Các bạn từ bỏ với 1001 lý do đỗ tại công ty, chính sách, sản phẩm, dịc...

Xem chi tiết
© FACOM 2024. All Rights Are Reserved.