Dự án Green Dragon City

08/06/2024 Facom Team

Thông tin dự án: Tên dự án: Green Dragon City Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp TTP Vị trí: thuộc vị trí 3 phường bao gồm Cẩm Trung, Cẩm Bình, Cẩm Thành – Thành phố...

Xem chi tiết
© FACOM 2024. All Rights Are Reserved.